Meddelande till andelsägare i Placeringsfonden Visio Allocator och Placeringsfonden Visio Compounder 10.8.2022

10.8.2022

Överlåtelse av förvaltningen samt stadgeändringar för Placeringsfonden Visio Allocator och Placeringsfonden Visio Compounder 

Finansinspektionen har den 10.8.2022 beviljat tillstånd för överlåtelse av förvaltningen av Placeringsfonden Visio Allocator och Placeringsfonden Visio Compounder från UB Fondbolag Ab till GRIT Fondbolag Ab. Samtidigt har Finansinspektionen godkänt vissa ändringar i fondernas stadgar som har krävts i samband med överlåtelsen. 

Överlåtelsen av förvaltningen och de fastställda stadgeändringarna träder i kraft den 1.10.2022. Från och med den 1.10.2022 ansvarar GRIT Fondbolag Ab för förvaltningen av fonderna. 

Överlåtelsen av förvaltningen och stadgeändringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna. Andelsägarna har när som helst rätt att lösa in sina andelar i enlighet med gällande stadgar. 

Fondernas stadgar träder i kraft 1.10.2022 enligt följande: 

  • Det nya förvaltningsbolaget är GRIT Fondbolag Ab.
  • En förtydligande beskrivning av hur det prestationsbaserade arvodet fungerar i praktiken läggs till i Placeringsfonden Visio Allocators stadgar.
  • Därtill görs tekniska korrigeringar i stadgarna för att förenhetliga praktiska aspekter och processer med GRIT Fondbolags administrativa förfaranden. Förändringarna gäller bland annat inlösen och teckning av fondandelar, ersättningar som betalas av fondens medel, värdeberäkning och delgivning av information. 

De uppdaterade stadgarna samt ytterligare information kan erhållas kostnadsfritt från GRIT Fondbolag Ab, UB Fondbolag Ab och portföljförvaltaren Visio Fondförvaltning Ab. 

Ifall det uppstår frågor angående förändringen, vänligen kontakta UB Fondbolag Ab via e-post rahasto@unitedbankers.fi eller per telefon +358 9 25 380 300 eller GRIT Fondbolag Ab via e-post fundadmin@gritfundservices.fi eller per telefon +358 20 7613 350. 

UB Fondbolag Ab och GRIT Fondbolag Ab