Meddelande till andelsägare i AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond 1.4.2022

1.4.2022

Ändring av stadgarna i AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond

 

Bästa investerare,

GRIT Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra stadgarna för AGCM Dragon Fund Specialplaceringsfond.

I fondens stadgar har det prestationsbaserade arvodet höjts från 10% till 12%. Därtill har stadgarna uppdaterats med avsikt att anpassa fonden till de krav som uppställts för att fonden ska få marknadsföras till icke-professionella investerare i Sverige. Faktabladet och prospektet har även uppdaterats till nödvändiga delar.

I prospektet har det gjorts en justering av grafen och modellen för fondens prestationsbaserade arvode, som numera beräknas utgående från ett hurdle rate-index.

De ändrade stadgarna och prospektet träder i kraft 1.5.2022 och finns tillgängliga hos fondbolaget. Enligt fondens stadgar, § 16, har en fondandelsägare rätt att begära inlösen av fondandelar vid ändring av stadgarna i vissa situationer. Ändringen av stadgarna kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab.

 

GRIT Fondbolag Ab

Styrelsen