Meddelande till andelsägare i specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom, specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies och specialplaceringsfond Estlander & Partners Alpha Trend 3x 1.9.2022

1.9.2022

Uppdateringar i stadgarna för specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom, specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies och specialplaceringsfond Estlander & Partners Alpha Trend 3x

GRIT Fondbolag Ab har beslutat att uppdatera stadgarna för specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom, specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies och specialplaceringsfond Estlander & Partners Alpha Trend 3x. Uppdateringen innehåller en precisering över vilka övriga kostnader som kan debiteras ur Fonden, samt mindre, språkliga justeringar i stadgarna.

I specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies har ytterligare samtliga hänvisningar till penningmarknadsinstrument tagits bort, eftersom dessa inte längre är aktuella för Fonden.

Ändringarna avses träda i kraft 1.10.2022 och föranleder inga åtgärder av andelsägarna.

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab eller Portföljförvaltaren.


GRIT Fondbolag Ab
Styrelsen