Fonder

I egenskap av fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder förvaltar vi placeringsfonder och specialplaceringsfonder tillsammans med våra samarbetspartners.

Mer information om fonderna finns under ikonerna nedan.

Lista över de fonder som vi förvaltar.