Tjänster

Som oberoende tjänsteleverantör erbjuder vi flexibla fondtjänster och -lösningar anpassade till kundens behov. Våra helhetslösningar ger våra kunder möjlighet att koncentrera sig på sin kärnkompetens inom portföljförvaltning. Samtidigt underlättar vi deras dagliga verksamhet genom att sköta fondernas riskhantering och administration.

Vi har tillstånd som fondbolag och som förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vi bibehåller alltid riskhanteringen för de fonder vi förvaltar men diskuterar gärna möjligheten till delegering av portföljförvaltningen.

GRIT Fondbolag erbjuder

AIF förvaltning
 • Portföljförvaltning (även delegerad)
 • Riskhantering
 • AIFMD regelefterlevnad
 • Övriga tjänster hänförliga till administrationen av AIFs
 • Passportering

Fondstrukturering
 • Strukturering och grundande av fonder

UCITS förvaltning
 • Portföljförvaltning (även delegerad)
 • Riskhantering
 • Regelefterlevnad
 • Övriga tjänster hänförliga till UCITS administration
 • Passportering

Övriga fondtjänster
 • Värdeberäkning
 • Förande av andelsägarregister
 • AML/KYC
Ta kontakt. Vi diskuterar gärna era behov och vad vi kan göra för er.

KONTAKT