Meddelande till andelsägare 2.11.2022

2.11.2022

Uppdateringar i stadgarna för Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AI, Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AIII, Estlander & Partners Tailhedge Specialplaceringsfond, GRIT HSS Longview Specialplaceringsfond och GRIT SLS Specialplaceringsfond

GRIT Fondbolag Ab har beslutat att uppdatera stadgarna för Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AI, Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AIII, Estlander & Partners Tailhedge Specialplaceringsfond, GRIT HSS Longview Specialplaceringsfond och GRIT SLS Specialplaceringsfond. Uppdateringen innehåller en precisering över vilka övriga kostnader som kan debiteras ur Fonden samt, mindre, språkliga justeringar i stadgarna.

Stadgeändringen träder i kraft på det sätt som föreskrivs i samtliga fonders stadgar 22 §, och avses således träda i kraft 7.11.2022. Ändringarna föranleder inga åtgärder av andelsägarna.

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab eller Portföljförvaltaren.

 

GRIT Fondbolag Ab
Styrelsen