Tiedote WIP Nordic Equity Sijoitusrahaston osuudenomistajille

13.12.2019
WIP Nordic Equity Sijoitusrahastoon on päätetty perustaa uusi osuussarja. Vuoden vaihteen jälkeen 2.1.2020 osuudenomistajat A1-osuussarjassa tullaan siirtämään uuteen A-osuussarjaan. Kiinteä hallinnointipalkkio uudessa A-osuussarjassa tulee laskemaan 0,9 %:iin (aikaisemmin 1,2 %). Mahdollisen tuottosidonnaisen palkkion määrä ja laskentatapa säilyvät ennallaan. Tuottosidonnaisen palkkion laskenta uudessa osuussarjassa alkaa arvonlaskentapäivästä 2.1.2020.

Vaihdon tapahtuessa osuudenomistajat tulevat saamaan heidän omistustaan euromääräisesti vastaavan määrään osuuksia uudesta osuussarjasta. A-osuuden aloitusarvo on 100. Muutos ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta eikä aiheuta kustannuksia. Osuussarjan muutoksella ei ole vaikutuksia osuudenomistajien verotukseen.