Tiedote Erikoissijoitusrahasto JAM Systematic - World Sectors -rahaston osuudenomistajille

13.1.2020
Erikoissijoitusrahasto JAM Systematic - World Sectors -rahaston sääntöjen tarkentaminen
GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa Erikoissijoitusrahasto JAM Systematic - World Sectors -rahaston sääntöjä 1.3.2019 voimaan tulleen rahastolainsäädännön myötä.

Sääntöihin tehdyt keskeiset muutokset ovat:
• osuudenomistajien kokouksista luovutaan;
• edustajistoa koskevat määräykset poistetaan;
• osuustodistuksista luovutaan;
• lisätään rahastoyhtiön oikeus rajoittaa lunastuksia rahaston likviditeetin hallitsemiseksi ja pienempien osuudenomistajien suojaamiseksi porrastamalla lunastukset useampaan lunastuspäivään, mikäli yksittäisenä lunastuspäivänä toteutettavien lunastusten määrä ylittää 20 % rahaston arvosta; ja
• lisätään rahastoyhtiölle mahdollisuus yksipuolisesti lunastaa rahasto-osuudet eritystilanteissa, esim. jos osuudenomistaja ei toimita tai päivitä rahastoyhtiön lakisääteisten velvoitteiden edellyttämiä tietoja tai osuudenomistaja muuttaa ulkomaille, minkä takia rahastoyhtiölle aiheutuisi kohtuuttomia hallinnollisia lisävelvoitteita.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi on tehty tiettyjä teknisiä ja kielellisiä muutoksia, jotka eivät sinänsä vaikuta sääntöjen sisältöön.

Muutetut säännöt astuvat voimaan 17.2.2020. Säännöt ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Sääntöjen muuttaminen ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Lisätietoja antaa GRIT Rahastoyhtiö Oy.

GRIT Rahastoyhtiö Oy
Hallitus