Tiedote Erikoissijoitusrahasto Kansainväliset Kiinteistöt -rahaston osuudenomistajille

19.11.2019
Erikoissijoitusrahasto Kansainväliset Kiinteistöt -rahaston sääntöjen tarkentaminen
GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa Erikoissijoitusrahasto Kansainväliset Kiinteistöt -rahaston sääntöjä 1.3.2019 voimaan tulleen rahastolainsäädännön myötä.

Sääntöihin tehdyt keskeiset muutokset ovat:
• osuudenomistajien kokouksista luovutaan;
• edustajistoa koskevat määräykset poistetaan;
• osuustodistuksista luovutaan;
• lisätään rahastoyhtiön oikeus rajoittaa lunastuksia rahaston likviditeetin hallitsemiseksi ja pienempien osuudenomistajien suojaamiseksi porrastamalla lunastukset useampaan lunastuspäivään, mikäli yksittäisenä lunastuspäivänä toteutettavien lunastusten määrä ylittää 20 % rahaston arvosta; ja
• lisätään rahastoyhtiölle mahdollisuus yksipuolisesti lunastaa rahasto-osuudet eritystilanteissa, esim. jos osuudenomistaja ei toimita tai päivitä rahastoyhtiön lakisääteisten velvoitteiden edellyttämiä tietoja tai osuudenomistaja muuttaa ulkomaille, minkä takia rahastoyhtiölle aiheutuisi kohtuuttomia hallinnollisia lisävelvoitteita.

Sääntöjä on tarkennettu myös sijoitusmaailman osalta. Edellä mainittujen muutosten lisäksi on tehty tiettyjä teknisiä ja kielellisiä muutoksia, jotka eivät sinänsä vaikuta sääntöjen sisältöön.

Muutetut säännöt astuvat voimaan 24.12.2019. Säännöt ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Sääntöjen muuttaminen ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Lisätietoja antaa GRIT Rahastoyhtiö Oy.

GRIT Rahastoyhtiö Oy
Hallitus