Stadgarna för Liquid Alternatives Placeringsfond ändrar 30.12.2018

30.11.2018
Stadgarna för Liquid Alternatives Placeringsfond ändrar 30.12.2018

GRIT Fondbolag Ab:s (tidigare Estlander & Partners Fondbolag Ab) styrelse har med beslut 2.11.2018 och 12.11.2018 beslutat att förtydliga stadgarna för Liquid Alternatives Placeringsfond. Finansinspektionen har godkänt de ändrade stadgarna 27.11.2018.  

De fastställda stadgeändringarna träder i kraft 30.12.2018. Stadgeändringen kräver inga åtgärder av fondens andelsägare. En andelsägare har rätt att när som helst lösa in sina fondandelar enligt gällande stadgar.

Fondens stadgar ändras enligt följande:

  • Fondens nya namn är JAM Systematic - Liquid Alternatives Placeringsfond (tidigare Liquid Alternatives Sijoitusrahasto).
  • Fondbolagets nya namn läggs till stadgarna. Namnändringen trädde i kraft 30.11.2018.
  • Dessutom har det gjorts vissa tekniska ändringar så att stadgarna passar ihop med fondbolagets arbetssätt och stadgarna för övriga fonder som fondbolaget förvaltar.

De ändrade stadgarna finns att fås från fondbolaget.

Vid frågor med anledning av ändringarna, vänligen kontakta oss i första hand per e-post på adressen fundadmin@gritfundservices.fi eller per telefon på numret 020 7613 350.

GRIT Fondbolag Ab