Kallelse till fondandelsägarstämma

Kallelse till ordinarie fondandelsägarstämma

2.4.2019

Ordinarie fondandelsägarstämma för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av GRIT Fondbolag Ab hålls onsdagen 24.4.2019 kl. 14.00 på fondbolagets kontor i Vasa (adress Nedre torget 1 A, 65100 Vasa). 

Under fondandelsägarstämman behandlas i fondernas stadgar nämnda ämnen.  

Rätt att delta i fondandelsägarstämman har fondandelsägare, som anmält sitt deltagande till fondbolaget senast tisdagen 23.4.2019 kl. 16.00 per e-post: fundadmin@gritfundservices.fi eller per telefon 020 7613 350. Representanter bör uppvisa daterad och undertecknad fullmakt.

 

GRIT Fondbolag Ab

Styrelsen