Meddelande till andelsägare i Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies 14.1.2021

14.1.2021

Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies är ett alternativ till ränteplaceringar - Vi lanserar en ny klass med avkastningsandelar

Bästa investerare

 Specialplaceringsfond Estlander & Partners Glacies har nära två års historik och har visat att den genererar en stabil, ränteliknande avkastning. Total medelavkastning sedan fondens start är i dagsläget ca 8 % per år för fondens A-andelsklass, med låg risk. Som en ideal ränteplacering har den avkastat i inledningen till Covid-krisen och uppvisat negativ korrelation till aktier.

Vi lanserar en ny andelsklass, B, som i övrigt är lik andelsklass A, men med den avser vi utdela ett årligt belopp till investerarna i B-andelsklassen. 22.1.2021 kommer B-andelsklassen att lanseras, vilket betyder att det då finns ett extra tillfälle att handla andelar i respektive andelsklass.

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab.

 

GRIT Fondbolag Ab

Styrelsen