Tiedote WIP Nordic Equity Sijoitusrahaston osuudenomistajille 7.6.2021

7.6.2021
WIP Nordic Equity Sijoitusrahaston sääntöjen muutos

Arvoisat sijoittajat

GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa WIP Nordic Equity Sijoitusrahaston sääntöjä. Rahaston säännöt on muutettu seuraavasti:
  • Tarkennus Rahaston varojen sijoittamisesta niin, että merkittävä osa Rahaston varoista sijoitetaan yhtiöihin, joiden liikevaihdosta merkittävä osa tulee palvelu- ja kunnossapitotoiminnoista
  • Lisäys rahaston suhteesta ESG-näkökohtiin
  • Päivitys koskien Rahaston tuottosidonnaista palkkiota
Finanssivalvonta on hyväksynyt uudet säännöt ja ne astuvat voimaan 7.7.2021. Uudet säännöt ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Sääntöjen muuttaminen ei edellytetä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Lisätietoja antaa GRIT Rahastoyhtiö Oy.


GRIT Rahastoyhtiö Oy
Hallitus