Tiedote Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacieksen osuudenomistajille 14.1.2021

14.1.2021

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies on vaihtoehto korkosijoituksille – Perustamme uuden tuotto-osuussarjan

 Arvoisa sijoittaja

 Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacieksella on lähes kahden vuoden tuottohistoria, ja se on osoittanut tuottavansa vakaan, korkotyyppisen tuoton. Rahaston A-osuussarjan vuosittainen keskimääräinen tuotto on tällä hetkellä noin 8 % alusta lähtien, vähäisellä riskillä. Ihanteellisen korkosijoituksen tapaan se on tuottanut Covid-kriisin alussa, ja sen ja osakkeiden välinen korrelaatio on ollut negatiivinen. 

Perustamme uuden B-osuussarjan, joka on muuten samanlainen kuin A-osuussarja, mutta jonka sijoittajille on tarkoitus jakaa vuosittainen tuottomäärä. 22.1.2021 avaamme uuden osuussarjan ja sen myötä ylimääräisen kaupankäyntitilaisuuden kunkin osuussarjan osalta.

Lisätietoja antaa GRIT Rahastoyhtiö Oy.

GRIT Rahastoyhtiö Oy

Hallitus