Tiedote Forea Osakestrategia - Erikoissijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille

30.4.2024
GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt Forea Osakestrategia - Erikoissijoitusrahaston sääntöjen muutoksesta. Muutoksen myötä erikoissijoitusrahaston arvonlaskenta-, merkintä- ja lunastusfrekvenssi muuttuu kuukausittaisesta viikoittaiseksi.

Muutos, joka astuu voimaan 31.5.2024, ei vaadi toimenpiteitä rahasto-osuudenomistajilta.

GRIT Rahastoyhtiö