Ilmoitus rahasto-osuudenomistajille GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen osalta, joiden salkunhoito on ulkoistettu Estlander & Partners Oy:lle

28.3.2024 - päivitetty 30.4.2024

Muutokset rahastodokumentaatioon
Organisaatiomuutosten yhteydessä GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt ottaa konsernin sisäisesti Estlander & Partners Oy:lle ulkoistetun salkunhoidon takaisin.

Rahastoyhtiö huomauttaa, että muutos ei aiheuta muutoksia rahastojen sijoitusstrategioihin tai palkkiotasoihin. Muutos ei edellytä toimenpiteitä rahasto-osuudenomistajilta.

Rahastojen päivitetyt säännöt, rahastoesitteet ja avaintietoasiakirjat, jotka heijastavat muutoksen, on tarkoitus astua voimaan 1.5.2024. Mainitusta päivämäärästä alkaen rahastojen salkunhoidosta vastaa GRIT Rahastoyhtiö.

Muutos koskee seuraavia rahastoja:
 • Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Alpha Trend 3x
 • Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom
 • Estlander & Partners Tailhedge Erikoissijoitusrahasto
 • GRIT HSS Longview Specialplaceringsfond
 • GRIT SLS Erikoissijoitusrahasto
 • Redeye Nordic Hidden Champions Erikoissijoitusrahasto
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AI
 • Specialplaceringsfond Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AIII

GRIT Rahastoyhtiö

Päivitys 30.4.2024:

Muutoksen yhteydessä joidenkin rahastojen nimet päivitetään. Päivitetyt nimet ovat suomeksi:

 • Estlander & Partners Alpha Trend 3x GRIT Erikoissijoitusrahasto
 • Estlander & Partners Freedom GRIT Erikoissijoitusrahasto
 • Estlander & Partners Tailhedge GRIT Erikoissijoitusrahasto

Nimet astuvat voimaan 31.5.2024.