Meddelande till andelsägare i specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom 1.3.2024

Uppdatering av fondens stadgar
Bästa investerare,

GRIT Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat ändra stadgarna för Specialplaceringsfond Estlander & Partners Freedom.

I och med ändringen ges fonden en möjlighet att investera i aktier, utöver de nuvarande investeringsobjekten. Högst 10 % av fondens medel kan placeras i aktier.

De uppdaterade stadgarna träder i kraft 31.3.2024, och finns tillgängliga hos GRIT Fondbolag eller fondens portföljförvaltare. Stadgeändringen kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Tilläggsuppgifter ges av GRIT Fondbolag Ab


GRIT Fondbolag Ab