Meddelande till andelsägare i Redeye High Quality Specialplaceringsfond 22.12.2023

Ändring av namnet på Redeye High Quality Specialplaceringsfond

Styrelsen till GRIT Fondbolag Ab, som agerar AIF-förvaltare för Redeye High Quality Specialplaceringsfond, har beslutat att ändra namnet på fonden till Redeye Nordic Hidden Champions Specialplaceringsfond.

Ändringen avses träda i kraft 22.1.2024 och föranleder inga åtgärder av andelsägare.

GRIT Fondbolag Ab