Tiedote osuudenomistajille 2.11.2022

2.11.2022

Päivitykset Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AI:n, Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AIII:n, Estlander & Partners Tailhedge Erikoissijoitusrahaston, GRIT HSS Longview Erikoissijoitusrahaston ja GRIT SLS Erikoissijoitusrahaston säännöissä.

GRIT Rahastoyhtiö Oy on päättänyt päivittää Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AI:n, Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Portfolio Enhancing Fund AIII:n, Estlander & Partners Tailhedge Erikoissijoitusrahaston, GRIT HSS Longview Erikoissijoitusrahaston ja GRIT SLS Erikoissijoitusrahaston säännöt. Päivitys sisältää tarkennuksia siitä, mitkä muut palkkiot voidaan veloittaa Rahaston varoista sekä pieniä, kielellisiä muutoksia sääntöihin.

Sääntömuutokset astuvat voimaan kaikkien rahastojen sääntöjen 22 §:ssä mainitulla tavalla, ja astuvat näin ollen voimaan 7.11.2022. Muutokset eivät edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Lisätietoja antavat GRIT Rahastoyhtiö Oy tai Salkunhoitaja.

 

GRIT Rahastoyhtiö
Hallitus