Tiedote erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Alpha Trend 3x:n osuudenomistajille 20.12.2023

20.12.2023
Palkkiomuutos erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Alpha Trend 3x:n D-osuusluokassa.

Arvoisat sijoittajat,

GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Alpha Trend 3x:n rahastoesite.

D-osuuden salkunhoitopalkkio korotetaan 1 %:sta 1,5 %:iin, ja tuottosidonnaista palkkiota ei muutoksen jälkeen enää peritä D-osuuksista.

Päivitetty rahastoesite astuu voimaan 1.1.2024, ja on saatavilla Vaihtoehtorahaston hoitajalta tai salkunhoitajalta. Rahastoesitteen muuttaminen ei edellytetä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Lisätietoa antaa GRIT Rahastoyhtiö Oy.

 

GRIT Rahastoytiö Oy

Hallitus