Tiedote B10 Alternative Income II Erikoissijoitusrahaston osuudenomistajille 20.5.2020

20.5.2020

GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa B10 Alternative Income II Erikoissijoitusrahaston sääntöjä. 

Sääntöihin tehty muutos koskee rahaston sijoitusstrategiaa. Muutettujen sääntöjen mukaan rahasto voi sijoittaa aikaisempaa suuremmalla painotuksella rahastorakenteisiin. Muutokset koskevat lähinnä sääntöjen 7 §, joka sisältää rahaston varojen sijoittamista koskevat määräykset. Lisäksi sääntöihin on tehty joitakin teknisiä parannuksia. Sääntömuutos on annettu tiedoksi Finanssivalvonnalle. 

Muutetut säännöt astuvat voimaan 20.6.2020 Säännöt ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Sääntöjen muuttaminen ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta. 

Lisätietoja antaa GRIT Rahastoyhtiö Oy. 

GRIT Rahastoyhtiö Oy
Hallitus