Tiedote AGCM Dragon Fund Erikoissijoitusrahaston osuudenomistajille 1.4.2022

1.4.2022

AGCM Dragon Fund Erikoissijoitusrahaston sääntöjen muutos

 

Arvoisat sijoittajat,

GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa AGCM Dragon Fund Erikoissijoitusrahaston sääntöjä.

Rahaston säännöissä tuottosidonnaista palkkiota on korotettu 10 prosentista 12 prosenttiin.

Rahastoesitteessä on tehty oikaisu rahaston tuottosidonnaisen palkkion kaavioon ja malliin. Tuottosidonnainen palkkio lasketaan nyt hurdle rate-indeksin perusteella. Lisäksi säännöt on päivitetty rahaston mukauttamiseksi vaatimuksiin, jotka on asetettu rahaston markkinoinnille yksityissijoittajille Ruotsissa. Myös avaintietoesite ja rahastoesite on päivitetty tarvittavin osin.

Muutetut säännöt astuvat voimaan 1.5.2022 ja ovat saatavilla rahastoyhtiöltä. Rahaston sääntöjen 16 §:n mukaan rahasto-osuudenomistajilla on oikeus pyytää rahasto-osuuksien lunastamista tietyissä tilanteissa, kun säännöt muuttavat. Sääntöjen muuttaminen ei edellytetä toimenpiteitä rahasto-osuudenomistajilta.

 

Lisätietoja antaa GRIT Rahastoyhtiö Oy.

GRIT Rahastoyhtiö Oy