Tiedote Accunia Alpha Credit Fund -erikoissijoitusrahaston osuudenomistajille

6.9.2019
Accunia Alpha Credit Fund -erikoissijoitusrahaston sääntöjen tarkentaminen

GRIT Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt tarkentaa Accunia Alpha Credit Fund -erikoissijoitusrahaston sääntöjä tuottosidonnaisen palkkion osalta.

Muutettujen sääntöjen mukaan tuottosidonnainen palkkio lasketaan osuussarjakohtaisesti (aikaisemmin merkintäeräkohtaisesti) niin sanotun tavallisen high water mark -periaatteen mukaisesti. Tehty tarkennus on osuudenomistajien edun ja yhdenvertaisuuden mukainen alentuneiden hallinnointikustannusten sekä palkkiorakenteen yksinkertaisuuden vuoksi.

Muutetut säännöt astuvat voimaan 11.10.2019. Säännöt ovat saatavilla rahastoyhtiöstä. Sääntöjen muuttaminen ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Lisätietoja antaa GRIT Rahastoyhtiö Oy.

GRIT Rahastoyhtiö Oy
Hallitus